Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 373 "Паросток" Харківської міської ради"

 Основні напрями діяльності

ОСНОВНІ РІЧНІ ЗАВДАННЯ НА 2020/2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Продовжуючи роботу та враховуючи досягнення та перспективи розвитку закладу дошкільної освіти, виходячи з аналізу роботи за минулий 2019/2020 навчальний рік та пріоритетів змістового наповнення освітнього процесу, згідно Листа Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 року №1/9-411 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» та інструктивно-методичних рекомендацій до нього колектив педагогів закладу дошкільної освіти  № 373 «Паросток» визначив такі основні завдання на 2020/2021 навчальний рік:

 

 1. Розпочати роботу щодо підвищення рівня логіко-математичної компетентності дошкільників шляхом впровадження в освітній процес інноваційних технологій.
 2. Продовжувати створювати соціально-педагогічні умови  засобами проведення інтерактивної роботи з батьками з метою підвищення їх педагогічної культури.
 3. Продовжити  роботу щодо підвищення рівня впровадження пізнавально-дослідницької діяльності в освітні лінії базового компоненту дошкільної освіти.

 

З метою  формування у дошкільників патріотичного виховання  та на виконання вимог Указу Президента України від 18.05.2019 року №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» в закладі дошкільної освіти  через підвищення якості надання дошкільної освіти дошкільникам було прийнято рішення  визначити методичну тему закладу на 2020/2021 навчальний рік   ««Створення умов розвитку гармонійно розвинутої та толерантної особистості дитини, шляхом підвищення психологічної компетентності всіх членів виховного процесу».   

 

Враховуючи річні завдання закладу освіти на 2020/2021 навчальний рік, Положення про психологічну службу у системі освіти України, пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти з метою оптимізації діяльності дошкільного закладу, психологічна служба ЗДО визначила такі річні завдання на  2020/2021 навчальний рік:

1. Психологічний супровід усіх учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти з метою збереження їх психічного здоров’я.

2. Вивчення індивідуальних особливостей вихованців закладу дошкільної освіти з метою  гармонійного розвитку та формування в них життєвих компетентностей.                                                                                                         

3. Розвиток емоційно-вольової, когнітивної сфер та соціально-комунікативної компетенції дітей дошкільного віку.                                                                                                                             

4. Підвищення психолого-педагогічної культури батьків та педагогів за допомогою використання інтерактивних форм роботи з метою створення єдиного простору виховання і розвитку дітей.                                                                                                                                  

5. Формування навичок безконфліктного, толерантного спілкування та навичок виходу з конфліктних ситуацій  (попередження булінгу) в усіх учасників освітнього процесу з метою набуття  навичок ненасильницької поведінки та прагненням створювати мирні стратегії поведінки в суспільстві.

       Для вирішення цих завдань педагогічному колективу закладу дошкільної освіти  необхідно:

 • продовжити роботу над удосконаленням освітньої діяльності за допомогою Освітньої програми  для дітей від двох до семи років «Дитина»; 
 • розпочати впровадження в освітню роботу  освітньої програми «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку;
 • розпочати роботу щодо підвищення рівня впровадження пізнавально-дослідницької діяльності у всі освітні лінії Базового компоненту дошкільної освіти
 • продовжити  проведення інтерактивної  роботи з батьками за допомогою інноваційних технологій;
 • продовжити впровадження роботи з формування екологічної компетентності дошкільників шляхом активізації розумово-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності;
 • підвищити рівень якості освітньої роботи засобами  впровадження ЛЕГО-конструювання;
 • підвищити рівень педагогічної діяльності вихователів в усіх напрямках освітньої роботи;
 • продовжити роботу над удосконаленням освітньої  діяльності за допомогою Програми розвитку дитини від 2 до 6 років та методичними рекомендаціями «Безмежний світ гри з LEGO»;
 • підвищити рівень педагогічної діяльності з питання впровадження в  освітній процес технології  LEGO-конструювання «Шість цеглинок»;
 • продовжити роботу над індивідуальним підходом до творчих здібностей кожної дитини, її соціальної компетентності;
 • підвищити рівень мовленнєвої та пізнавальної активності дошкільників засобами дослідницької діяльності;
 • підвищити рівень соціально-морального розвитку   дітей дошкільного віку засобами ознайомлення з національною культурою через методичні розробки презентацій;
 • підвищити рівень  освітньої роботи через упровадження передового педагогічного досвіду, як власного, так і інших закладів району та міста, вивчення досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогіки і психології;
 • удосконалити рівень управлінської діяльності;
 • підвищити рівень експертних навичок педагогів ЗДО;
 • підвищити фаховий рівень педагогічного колективу через курсову перепідготовку, відвідування методичних заходів району, впровадження інформаційно-комунікативних технологій;
 • спрямувати діяльність педагогічного колективу закладу на реалізацію намічених цілей.

З метою підвищення якості освітніх послуг в закладі дошкільної освіти педагогічний колектив закладу розробив проект розвитку закладу дошкільної освіти на 2020/2021 навчальний рік:

 1. Впроваджувати в практику роботи закладу дошкільної освіти засоби ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій
 2. Продовжувати роботу щодо реалізації варіативної складової базового компоненту дошкільної освіти  (організувати роботу гуртків)
 3. Зберігати   та розвивати мережу  закладу дошкільної освіти відповідно до задоволення освітніх потреб громадян мікрорайону
 4. Оптимізувати проведення інтерактивної роботи з батьками закладу з метою підвищення їх педагогічної культури
 5. Проводити роботу щодо підвищення рівня матеріально-технічної бази та осучаснення функціонування закладу дошкільної освіти