Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 373 "Паросток" Харківської міської ради"

 Інноваційна діяльність

Нормативно-правові документи, які регламентують інноваційну діяльність  у навчальних закладах:

 

 

 

Аналіз проведення нноваційної діяльності за 2019/2020 навчальний рік:

Інноваційна діяльність у закладі дошкільної освіти реалізувалася через системне використання технології ЛЕГО-конструювання.

З 2012 року колектив закладу бере участь  у проєкті «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти  і науки України та фондом LEGO Foundation– Королівства Данії.

Проведені заходи упродовж 2019/2020 навчального року:

-        Впроваджено  ЛЕГО-конструювання під час виконання річних завдань упродовж навчального року:  з метою підвищення рівня впровадження пізнавально-дослідницької діяльності в освітні лінії Базового компоненту дошкільної освіти, під час  розробки  інтерактивних заходів  для батьків з метою підвищення рівня їх  педагогічної культури, з метою підвищення рівня освітньої роботи  з формування у дошкільників екологічної культури шляхом активізації їх розумово-пізнавальної діяльності;

-        Виконання вимог парціальної програми «Безмежний світ гри з ЛЕГО», впровадження в освітній процес технології «Шість цеглинок», методики «Шість цеглинок 2.0», впровадження в освітню роботу з дітьми вправ за темами «Базові рухи», «Вправи  на взаємодію у парах», Оперативна пам'ять в дії», «Математика: кольори, цифри, фігури».

-        Проведено методичні заходи для педагогів із впровадженням інноваційної діяльності засобами ЛЕГО: 

•        Семінар для молодих спеціалістів «Шляхи формування педагогічної культури батьків» з метою поглиблення знань педагогів з питання   використання сучасних шляхів   з формування у батьків вихованців педагогічної культури (15 жовтня 2019 року);

•        Практикум з елементами тренінгу (для усіх категорій)     «Від творчого педагога до творчої дитини» з метою  виявлення  рівня  знань педагогів про поняття «Творчість», «Креативність», «Творча особистість» , узагальнення  та конкретизування знань  із проблеми формування творчої особистості дошкільників; вправляння в умінні працювати в команді,  аналізувати ситуацію,  доходити спільної думки під час виконання командних та колективних завдань( 17 грудня 2019 року);

•        Відкриті покази освітньої роботи вихователями вікових груп із впровадженням в заняття технологій ЛЕГО-конструювання  за освітньої   лінією  «Дитина в світі культури» (середній дошкільний вік – патріотичне виховання – 09 жовтня 2019 року – вихователь Цекало Н.А ), за освітньою лінією «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі» (середній вік дошкільний вік, 11 грудня 2019 року, вихователь Сябро О.Г.);

•        Проведення майстер-класів для педагогів закладу дошкільної освіти  та практикантів ВНЗ:  для вихователів старшого дошкільного віку на тему «Логіко-математичний розвиток дошкільників засобами ЛЕГО-конструювання» (вихователь Бєгунова Т.І.), для музичних керівників району на тему «Формування музичної культури дошкільників засобами ЛЕГО-конструювання» (музичний керівник  Блохіна Ю.В.);

•        Проведено інтерактивний захід для батьків вихованців «Наступність між закладом дошкільної освіти  та початковою освітою з питань формування пізнавально-дослідницької діяльності дітей дошкільного віку" в рамках проведення ігрового мосту Play bridge (11 грудня 2019 року)

•        Проведено практичне заняття для практичних психологів  закладів дошкільної освіти  району  із впровадженням ЛЕГО-вправ та ігор на тему «Інтерактивні форми роботи практичного психолога з батьками у закладі дошкільної освіти» (11 лютого 2020 року);

•        участь у дитячій архітектурній виставці-конкурсі «Успіх» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play Fest 2020;

•        участь молодих спеціалістів у тренінгах «Академія гри» від проєкту «Сприяння освіті»;

•        ЛЕГО-конструктори  застосовувались  в самостійній діяльності дітей та під час ігор.

Результативність: значення  заходів щодо впровадження ЛЕГО-конструювання в освітній процес сприяло підвищенню  якості дошкільної освіти, всебічного розвитку дошкільника як творця завтрашнього і становлення педагога – творця сьогоднішнього, який прагне відійти від педагогіки копіювання, шаблонування, практики однієї правильної відповіді і нав’язування дитини свого бачення. Заходи із впровадження в освітній процес ЛЕГО-конструювання сприяли створенню сприятливого розвивального  простору,  розкриттю  та розвитку внутрішнього потенціалу кожної дитини, формуванню  цілісного світогляду та збагаченню ігрового досвіду  за освітньою лінією  «Гра дитини», формуванню конструкторських здібностей,  успішній самореалізації дітей дошкільного віку  в умовах майбутнього дорослого життя.

На основі реалізованих заходів стосовно впровадження технологій ЛЕГО-конструювання колективом педагогів було складено Стратегію вибудови цілісної системи наскрізного впровадження ігрового підходу в освітньому просторі  комунального закладу, де висвітлено питання:

1.      Контекстуальний аналіз як точка старту закладу дошкільної освіти

2.      Можливості простору для впровадження підходу «навчання через гру»

3.      Кількісний та якісний аналіз підтримки батьками наскрізного впровадження підходу «навчання через гру» в освітньому просторі закладу дошкільної освіти

4.      Основні бар’єри для впровадження підходу «навчання через гру» та шляхи вирішення

5.      Конкретні кроки для реалізації наскрізного підходу та способи реалізації

6.      Роль The LEGO Foundation у підтримці закладу для наскрізного впровадження підходу «навчання через гру».

7.      Бачення  забезпечення стійкості та довготривалості здійснених змін щодо зміни підходу

8.      Відгук ідеї Нової української школи в закладі дошкільної освіти